Yazar Rehber İlkeleri

  1. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, sosyal bilimler alanında yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi, Avrupa Birliği ve Avrupa çalışmaları alanlarındaki eserler ile ilgilenmektedir.
  2. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi’ne makale, olay incelemesi ve kitap incelemesi gibi eserler gönderilebilir.
  3. Eserler, Türkçe veya İngilizce dillerinden birisinde olabilir.
  4. Dergiye gönderilecek olan eserler, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
  5. Kitap incelemeleri, kural olarak, dipnotlar dâhil 1500-2000 kelime arasında olmalıdır.
  6. Olay incelemeleri, kural olarak, dipnotlar dâhil 3000-5000 kelime arasında olmalıdır. Eserin sonuna kaynakça listesi eklenmelidir.
  7. Makale, kural olarak, dipnotlar dâhil 6.000-10.000 kelime arasında olmalıdır. Makalelerin sonuna kaynakça listesi eklenmelidir. Makale, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelime içermelidir. Özetler en fazla 125 kelime olmalı, anahtar kelimeler ise 5’er adedi geçmemelidir. [Yabancı dildeki makaleler bakımından, gerektiğinde, editörler ve editör yardımcıları Türkçe özet ve anahtar kelime eklemesi yapabilir.]
  8. Eserler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde yazılacaktır. Satır aralığı 1,5 olmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.
  9. Eserlerde kullanılacak alt başlık sisteminde ilk alt başlık “I-II-III-…” şeklinde, ikinci alt başlık “A-B-C-…” şeklinde, üçüncü alt başlık “1-2-3…” şeklinde, dördüncü alt başlık “a-b-c-…” şeklinde, beşinci alt başlık “i-ii-iii-…” şeklinde ve altıncı alt başlık “aa-bb-cc-…” şeklinde olacaktır.
  10. Eserlerdeki dipnotlar, Chicago stili (Notes and Bibliography / Dipotlar ve Kaynakça) ile uyumlu olmalıdır.

Chicago stili atıf usulü ile ilgili olarak bkz. http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

Chicago stili (Notes and Bibliography / Dipnotlar ve Kaynakça) çerçevesinde hazırlanan “Dipnot Yazım İlkeleri” ile ilgili olarak bkz. http://aacd.ankara.edu.tr/dipnot-yazim-ilkeleri/