Editör
Doç. Dr. İlke GÖÇMEN (Ankara Üniversitesi)

 

Editör Yardımcısı
Dr. Feza Sencer ÇÖRTOĞLU (Ankara Üniversitesi)

Araş. Gör. Emriye Özlem ŞEKER (Ankara Üniversitesi)

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Feza Sencer ÇÖRTOĞLU (Ankara Üniversitesi)

 

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Sanem BAYKAL (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Meltem MÜFTÜLER BAC (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Özgür TONUS (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Christophe HILLION (Universiteit Leiden)

Doç. Dr. Florian TRAUNER (Vrije Universiteit Brussel)

Doç. Dr. Jorrit RIJPMA (Universiteit Leiden)