Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (AAÇD) aşağıdaki indeksler / veritabanları tarafından indekslenmekte ve/veya özetlenmektedir:

-Web of Science Core Collection / Emerging Sources Citation Index (ESCI)

-Index Copernicus

-ULAKBİM (TR-Dizin)

-Directory of Open Access Journals (DOAJ)

-EBSCO (One Belt, One Road Reference Source)

-Index Islamicus

-International Political Science Abstracts (IPSA)

-IBZ and IBR from De Gruyter, Berlin

-ERIH PLUS