Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (AAÇD) aşağıdaki indeksler / veritabanları tarafından indekslenmekte ve/veya özetlenmektedir:

-ULAKBİM (TR-Dizin)

-EBSCO (One Belt, One Road Reference Source)

-International Political Science Abstracts (IPSA)

-IBZ and IBR from De Gruyter, Berlin