Yayın Etiği Komitesinin (COPE) İlkeleri ve Kuralları

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (AAÇD), Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” belgelerini takip etmektedir.

COPE’nin “Öz Uygulamalar” belgesi ile ilgili olarak bkz. https://publicationethics.org

 

—Yayın Etiği ve Hatalı Uygulama Bildirimi—

 

Ayrımcılık Yapmama

Editörlük ile ilgili kararlar; yazarların vatandaşlığı, etnik kökeni, siyasi düşünceleri, ırkı veya dini dâhil olmak üzere, yazının kökeninden etkilenmeksizin verilir. Yazıyı düzenleme veya yayınlama kararları, hükümetlerin veya Derginin kendisinin dışındaki diğer ajansların politikaları tarafından belirlenemez.

 

Gizlilik

Dergi, Türkiye’deki gizlilik hakkındaki kurallara riayet eder. Araştırma veya profesyonel etkileşimler esnasında elde edilen bireysel bilginin gizliliğini korumak Dergiye düşer. Bundan dolayı kendilerini tanıyabilecek veya başkaları tarafından tanımlanabilecek kişilerden yayım için yazılı bilgilendirilmiş rıza almak hemen hemen her zaman gereklidir.

 

Orijinallik ve İntihal

Dergiye gönderilecek yazılar yazar(lar)ın kendi çalışmaları olmalıdır.

Bir başkasının yayımlanmış veya yayımlanmamış eserini veya fikirlerini referans vermeksizin kullanmak (yani intihal) yasaktır. Eğer intihal fark edilirse yazı reddedilir; yazar(lar)ın kurumları veya işverenleri bu konuda bilgilendirilebilir.

 

Olası Suiistimal ile İlgilenme

Dergi, hem yayımlanmış hem de yayımlanmamış yazılarla ilgili olarak herhangi bir suiistimal şüphesi olduğunda harekete geçer. Editörler, olası suiistimal ile ilgili endişe doğuran yazıları hemen reddetmeyecektir; ancak ihtilaflı vakaları Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “eğer intihalden şüpheleniyorsanız ne yapmanız gerekir” adlı akış şeması çerçevesinde takip edecektir. Bkz.

<https://publicationethics.org/files/Full_set_of_flowcharts_Turkey_2017%20%281%29.pdf>, s. 3 ve 4.

 

Eser Sahipliği

Dergi, eğer yazar listesinin eksik olduğu veya hak etmeyen (misafir veya lütuf) yazarları içerdiği şüphesi oluşursa harekete geçer. Editörler, ihtilaflı vakaları Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “eğer hayalet, misafir veya lütuf yazarlıktan şüpheleniyorsanız ne yapmanız gerekir” adlı akış şeması çerçevesinde takip edecektir. Bkz.

<https://publicationethics.org/files/Full_set_of_flowcharts_Turkey_2017%20%281%29.pdf>, s. 12.

 

Çıkar Çatışmaları

Dergi, hem yayımlanmış hem de yayımlanmamış yazılarla ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması şüphesi olduğunda harekete geçer. Editörler, ihtilaflı vakaları Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “eğer hakem gönderilmiş bir yazıda gizli çıkar çatışmasından şüpheleniyorsa ne yapmanız gerekir” ve “eğer okuyucu yayımlanmış bir yazıda gizli çıkar çatışmasından şüpheleniyorsa ne yapmanız gerekir” adlı akış şeması çerçevesinde takip edecektir. Bkz.

 

<https://publicationethics.org/files/Full_set_of_flowcharts_Turkey_2017%20%281%29.pdf>, s. 11 ve 14.

Dergi, Editörler veya Editör Yardımcılarından başvuru kabul etmez; ancak ATAUM çalışanları veya Editörler Kurulunun üyelerinin başvuruları kabul edilebilir ve tarafsız denetime halel gelmeksizin herhangi bir diğer başvuru gibi işlem görür.

Misafir Editörlü özel sayı söz konusu olduğunda Misafir Editörler, tarafsız denetime halel gelmeksizin, o özel sayıda yazar da olabilir.