Volume 17, No 1, 2018

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’na Dair Sistemsel Eksiklikler

[Deficiencies in the System of the European Union Agency for Fundamental Rights]

KARAYİĞİT, Mustafa T. ve ÖZCEVİZ, Göksu

DOI: 10.32450/aacd.457822

C17S1KarayigitveOzceviz

 

An Assessment of the European Union’s Impact on Resolution of the Kosovo Impasse

KELKİTLİ, Fatma Aslı

DOI: 10.32450/aacd.457826

C17S1Kelkitli

 

Uluslararası Halkla İlişkiler Yoluyla Ülke Algısı ve İmajı Oluşturmak: Almanya’da Türkiye Algısı ve İmajı Üzerine Ampirik Bir Araştırma (2010-2013)

[Create a Country Perception and Image by International Public Relations: An Empirical Research about Perception and Image of Turkey in Germany (2010-2013)]

ÖZDEMİRCİ, Ata ve ÖNDER, H. Burcu

DOI: 10.32450/aacd.457830

C17S1OzdemirciveOnder

 

Fransız Dördüncü Cumhuriyeti’nde Siyasal Yapı ve Dış Politika: Süveyş Krizi’ne Giden Yolda Fransa’nın İsrail Politikası

[Political Structure and Foreign Policy of the French Fourth Republic: French Policy Towards Israel on the Road to Suez Crisis]

ÖZEN, Çınar ve YEŞİLYURT, Nuri

DOI: 10.32450/aacd.457833

C17S1OzenveYesilyurt

 

Avrupa Birliği’nde Kamusal Alanın Kimlik Konusuna Etkisi

[The Effect of Public Sphere on the Identity Issue in the European Union]

SEFER, Özlem

DOI: 10.32450/aacd.457835

C17S1Sefer

 

Türkiye’nin Orta ve Doğu Avrupa’daki Kararsız Müttefikleri: Türkiye’nin Avrupa Birliği Sürecine Yönelik Desteğin Dinamikleri

[Turkey’s Ambivalent Allies in Central and Eastern Europe: Dynamics of Support for Turkey’s European Union Process]

KUŞKU SÖNMEZ, Eda

DOI: 10.32450/aacd.457841

C17S1KuskuSonmez