Volume 16, No 2, 2017

Le Potentiel De “Smart Power” De L’EU: Exemple De L’Operation EUFOR Althea En Bosnie-Herzegovine

[Smart Power Potential of the EU: Example of the Operation EUFOR Althea in Bosnia and Herzegovina]

AKÇADAĞ ALAGÖZ, Emine

DOI: 10.1501/Avraras_0000000251

C16S2AkcadagAlagoz

 

Euro Krizi ve Avrupa Birliğinin Demokratik Meşruiyeti

[The Euro Crisis and The Democratic Legitimacy of the European Union]

DEMİREL, Arzu

DOI: 10.1501/Avraras_0000000252

C16S2Demirel

 

Türkiye’nin Erasmus+ Programına Katılımının Değerlendirilmesi: Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Örneği

[A Review on Turkey’s Participation in Erasmus+: The Case of Strategic Partnerships and Knowledge Alliances]

HATISARU, Vesife

DOI: 10.1501/Avraras_0000000253

C16S2Hatirasu

 

Mülteci Krizi Bağlamında İsveç’in Göçmen Bütünleşme Politikasının Değerlendirilmesi

[Assessing the Immigrant Integration Policy of Sweden in the Context of Refugee Crisis]

KILIÇ, Seray

DOI: 10.1501/Avraras_0000000254

C16S2Kilic

 

Almanya ve Fransa’da Yaşayan Türkler Örnekleminde Gurbetçilerin AB ve AB’ye Katılım Tutumu

[EU and Accession to EU Perception in Sample of Turkish Migrant Workers Live in Germany and France]

ŞAHİN, Emine and DUĞAN, Özlem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000255

C16S2SahinveDugan

 

‘Arap Baharı’ Sonrası Avrupa Komşuluk Politikasının Geleceği

[The Future of European Neighbourhood Policy After the ‘Arab Spring’]

ÜNAL, Mustafa Cem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000256

C16S2Unal

 

The Concept of Pre-contractual Duties and a Comparison Between the Draft Common Frame of Reference, English and Turkish Legal Systems

YILDIRIM, Ayşe Elif

DOI: 10.1501/Avraras_0000000257

C16S2Yildirim

 

Olay İncelemesi: Avrupa Birliği Temel Değerleri ve Bu Değerlerin Birliğin Geleceği İçin Taşıdığı Önem: Polonya Örneği Üzerinden Bir İnceleme

[The Basic Values of European Union and the Importance of These Values for the Future of the Union: An Examination on the Example of Poland]

YUMAK, Selen

DOI: 10.1501/Avraras_0000000258

C16S2Yumak

 

Volume 16, No 1, 2017

2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri

[The 2014 European Parliament Elections]

ARAS, İlhan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000240

C16S1Aras

 

Demokrasinin Güçlenmesi-Sivil Toplum Tartışmalarında Bir Dış Aktör Olarak Avrupa Birliği

[The European Union as a Foreign Actor in Democratic Consolidation – Civil Society Debates]

ÜNALP ÇEPEL, Zühal

DOI: 10.1501/Avraras_0000000241

C16S1UnalpCepel

 

Rousseau ve Kant ile Avrupa’da Kalıcı Barışa ve Avrupa Birliği’ne Dair

[Rousseau and Kant on Perpetual Peace and the European Union]

ÇINAR, Meral Uğur

DOI: 10.1501/Avraras_0000000242

C16S1Cinar

 

Hür Fransa’dan IV. Cumhuriyet’e Fransa’da “Güçlü Hükümet” Mücadelesi: De Gaulle’ün Siyasi Yenilgisi ve Parlamentarizme Geri Dönüş

[Struggle for “Powerful Executive” in France from Free France to Fourth Republic: The Political Defeat of de Gaulle and Return to the Parliamentarism]

ÖZEN, Çınar and AKDEVELİOĞLU, Atay

DOI: 10.1501/Avraras_0000000243

C16S1Ozen ve Akdevelioglu

 

Dava İncelemesi: Avrupa Birliği Adalet Divanının 2/15 Sayılı Görüşünün İncelemesi

[Case Review: Review of the Opinion 2/15 of the Court of Justice of the European Union]

ŞEKER, Emriye Özlem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000244

C16S1Seker