Volume 14, No 2, 2015

Toplumsal İnşacı Yaklaşım ve Avrupa Bütünleşmesinin Açıklanmasına Katkıları

[Social Constructivism and Its Contributions to Explain the European Integration]

BÜYÜKTANIR, Derya

DOI: 10.1501/Avraras_0000000221

C14S2Buyuktanir

 

Turkish Labour Migration to the UK: Effects on International Trade

GÜMÜŞ, Yasin Kerem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000222

C14S2Gumus

 

Eskişehir’de Avrupa Birliği Algısı Türkiye Genelinden Farklı Mı?

[Are Perceptions of the EU in Eskişehir Different from Nationwide Public Opinion?]

TONUS, Özgür

DOI: 10.1501/Avraras_0000000223

C14S2Tonus

 

An Emerging Contributor to the European Security of Energy Supply: Romania

YAPICI, Merve İrem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000224

C14S2Yapici

 

Avrupa’da Azınlıklar ve Azınlık Hakları

[Minorities and Minority Rights in Europe]

YILMAZ, Gözde

DOI: 10.1501/Avraras_0000000225

C14S2Yilmaz

 

Volume 14, No 1, 2015

The New Institution on Protection of Fundamental Rights: Turkish Ombudsman Institution

ALYANAK, Servet

DOI: 10.1501/Avraras_0000000214

C14S1Alyanak

 

12 Eylül Darbesi’nin Türkiye’nin Avrupa ile İlişkilerine Etkileri: Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi’yle ilişkiler

[The Effects of the September 12 Coup to Turkey-Europe Relations: Relations with the European Community and the Council of Europe]

ERDEM, Gökhan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000215

C14S1Erdem

 

Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı Kapsamında Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinimi

[Acquisition of Real Estate by Foreigners in Turkey within the Framework of the Chapter on the Free Movement of Capital]

GENÇ, Özlem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000216

C14S1Genc

 

Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımlarının Denetimi

[State Aid Control in the European Union]

GÜNDÜZLER, Ulaş

DOI: 10.1501/Avraras_0000000217

C14S1Gunduzler

 

Globes in the Globe

KARAGÖZLÜ, Önder

DOI: 10.1501/Avraras_0000000218

C14S1Karagozlu

 

European Union and the Mediterranean: Before and After the Arab Spring

ŞENÇELEBİ, Ceren

DOI: 10.1501/Avraras_0000000219

C14S1Sencelebi

 

Kitap İncelemesi: Avrupa: Bir Geçiş Süreci

[Book Review: The Passage to Europe- How A Continent Became A Union]

BEKAR, Nurgül

DOI: 10.1501/Avraras_0000000220

C14S1Bekar