Editor
Assoc. Prof. İlke GÖÇMEN (Ankara University)

 

Co-Editor

Dr. Feza Sencer ÇÖRTOĞLU (Ankara University)

Araş. Gör. Emriye Özlem ŞEKER (Ankara Üniversitesi)

 

Director of Publication
Dr. Feza Sencer ÇÖRTOĞLU (Ankara University)

 

Editorial Board
Prof. Sanem BAYKAL (Ankara University)

Prof. Meltem MÜFTÜLER BAC (Sabancı University)

Prof. Özgür TONUS (Anadolu University)

Prof. Christophe HILLION (Universiteit Leiden)

Assoc. Prof. Florian TRAUNER (Vrije Universiteit Brussel)

Assoc. Prof. Jorrit RIJPMA (Universiteit Leiden)