Dipnot Yazım İlkelerinin PDF versiyonu için bkz.

Dipnot Yazim Ilkeleri

 

Dipnot Yazım İlkeleri

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen eserler, Chicago stili (Notes and Bibliography / Dipnotlar ve Kaynakça) ile uyumlu olmalıdır.

 

Dipnotlar ve Kaynakça: Atıf Örnekleri

Aşağıdaki örnekler, Notlar ve Kaynakça sistemini kullanan atıfları göstermektedir. Dipnot örnekleri, aynı kaynağa yönelik atıfların kısaltılmış biçimleri ile takip edilmektedir. Daha fazla detay ve çok daha fazla örnek için The Chicago Manual of Style Bölüm 14’e bakılabilir.

 

Kitap

Tek Yazarlı

 1. Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, 2. Baskı (New York: Penguin, 2006), 99–100.
 2. Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. 2. Baskı. New York: Penguin, 2006.

 

İki ya da Daha Çok Yazarlı

 1. Geoffrey C. Ward ve Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.
 2. Ward ve Burns, War, 59–61.

Ward, Geoffrey C. ve Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf, 2007.

 

Dört veya daha çok yazar için kaynakçada tüm yazarlar listelenmelidir; ancak dipnotta yalnızca ilk yazar belirtilmeli ve bunu et al. (“ve diğerleri”) takip etmelidir:

 1. Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s . . .
 2. Barnes et al., Plastics . . .

 

Yazar yerine Editör, Çevirmen veya Derleyen

 1. Richmond Lattimore, çeviren, The Iliad of Homer (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 91–92.
 2. Lattimore, Iliad, 24.

Lattimore, Richmond, çeviren. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press, 1951.

 

Yazar ile birlikte Editör, Çevirmen veya Derleyen

 1. Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, çeviren. Edith Grossman (London: Cape, 1988), 242–55.
 2. García Márquez, Cholera, 33.

García Márquez, Gabriel. Love in the Time of Cholera. Çeviren Edith Grossman. London: Cape, 1988.

 

Kitap Bölümü veya Kitabın Bir Başka Kısmı

 1. John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War,” içinde Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly et al. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.
 2. Kelly, “Seeing Red,” 81–82.

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” İçinde Anthropology and Global Counterinsurgency, editörler John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell ve Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

 

Orijinal Olarak Bir Başka Yerde Yayınlanmış Editörlü Ciltli Kitap Bölümü (Birincil Kaynaklarda Olduğu Gibi)

 1. Quintus Tullius Cicero, “Handbook on Canvassing for the Consulship,” içinde Rome: Late Republic and Principate, ed. Walter Emil Kaegi Jr. ve Peter White, cilt 2, University of Chicago Readings in Western Civilization, ed. John Boyer ve Julius Kirshner (Chicago: University of Chicago Press, 1986), 35.
 2. Cicero, “Canvassing for the Consulship,” 35.

Cicero, Quintus Tullius. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” İçinde Rome: Late Republic and Principate, editörler Walter Emil Kaegi Jr. ve Peter White. cilt 2, University of Chicago Readings in Western Civilization, editörler John Boyer ve Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press, 1986. Orijinal yayın: Evelyn S. Shuckburgh, çeviren, The Letters of Cicero, cilt 1, (London: George Bell & Sons, 1908).

 

Kitabın Önsözü, Sunuşu, Girişi veya Benzer Bir Başka Kısmı

 1. James Rieger, introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley (Chicago: University of Chicago Press, 1982), xx–xxi.
 2. Rieger, introduction, xxxiii.

Rieger, James. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

 

Elektronik Olarak Yayınlanan Kitaplar

Eğer bir kitap birden çok biçimde mevcutsa danışılan biçime atıf verilmelidir. Online olarak danışılan kitaplar için URL’si ve erişim tarihi belirtilmelidir. Eğer herhangi bir sabit sayfa numarası mevcut değilse kısım başlığı veya bölüm veya diğer bir numara belirtilebilir.

 1. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle edition.
 2. Philip B. Kurland ve Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
 3. Austen, Pride and Prejudice.
 4. Kurland ve Lerner, Founder’s Constitution, bölüm 10.

Austen, Jane. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics, 2007. Kindle edition.

Kurland, Philip B. ve Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

 

Dergi Makalesi

Basılı Dergideki Makale

Dipnotta –mevcutsa– danışılan spesifik sayfa numaralı belirtilmelidir. Kaynakçada makalenin bütününün sayfa aralığı belirtilmelidir.

 1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104, no 2 (2009): 440.
 2. Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104, no 2 (2009): 439–58.

 

Online Dergideki Makale

Eğer dergi listeliyorsa DOI (Digital Object Identifier / Dijital Nesne Tanımlayıcısı) belirtilmelidir. DOI sabit bir kimlik kartı olup bir internet tarayıcısında http://dx.doi.org/ adresine girildiğinde kaynağa erişilebilecektir. Eğer DOI yoksa URL ve erişim tarihi belirtilmelidir.

 1. Gueorgi Kossinets ve Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115 (2009): 411, Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010, doi:10.1086/599247.
 2. Kossinets ve Watts, “Origins of Homophily,” 439.

Kossinets, Gueorgi ve Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010. doi:10.1086/599247.

 

Gazetedeki veya Popüler Dergideki Makale

Gazete ve popüler dergi makaleleri, dipnot yerine metin içerisinde belirtilebilir (“Sheryl Stolberg ve Robert Pear’in 27 Şubat 2010 tarihinde New York Times’taki makalelerinde belirttiği gibi …”) ve genellikle kaynakçada yer almaz. Aşağıdaki örnekler atfın daha resmi biçimlerini göstermektedir. Eğer makaleye online olarak danışıldıysa URL ve erişim tarihi belirtilmelidir. Yazar belirtilmemişse atfa makale başlığı ile başlanmalıdır.

 1. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, Ocak 25, 2010, 68.
 2. Sheryl Gay Stolberg ve Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” New York Times, Şubat 27, 2010, Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.
 3. Mendelsohn, “But Enough about Me,” 69.
 4. Stolberg ve Pear, “Wary Centrists.”

Mendelsohn, Daniel. “But Enough about Me.” New Yorker, Ocak 25, 2010.

Stolberg, Sheryl Gay ve Robert Pear. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, Şubat 27, 2010. Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

 

Kitap İncelemesi

 1. David Kamp, “Deconstructing Dinner,” inceleme: The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, Michael Pollan, New York Times, Nisan 23, 2006, Sunday Book Review, http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.
 2. Kamp, “Deconstructing Dinner.”

Kamp, David. “Deconstructing Dinner.” İnceleme: The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, Michael Pollan. New York Times, Nisan 23, 2006, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

 

Tez veya Bitime Projesi

 1. Mihwa Choi, “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty” (Doktora Tezi, University of Chicago, 2008).
 2. Choi, “Contesting Imaginaires.”

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” Doktora Tezi, University of Chicago, 2008.

 

Bir Toplantıda veya Konferansta Sunulan Tebliğ

 1. Rachel Adelman, “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition” (Society of Biblical Literature’ın yıllık toplantısında sunulan tebliğ, New Orleans, Louisiana, Kasım 21–24, 2009).
 2. Adelman, “Such Stuff as Dreams.”

Adelman, Rachel. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Society of Biblical Literature’ın yıllık toplantısında sunulan tebliğ, New Orleans, Louisiana, November 21–24, 2009.

 

Internet Sitesi

Bir internet sitesi içeriğine yönelik atıf, genellikle metin veya dipnot içerisinde belirtmekle sınırlı tutulabilir (“19 Temmuz 2008 itibariyle McDonald’s Şirketinin kendi internet sitesinde listelediği üzere …”). Daha resmi atıf isteniyorsa aşağıdaki örnekler gibi stil seçilebilir. Bu tür içerik değişime tabi olduğundan erişim tarihi veya mevcutsa sitenin en son güncellendiği tarih belirtilmelidir.

 1. “Google Privacy Policy,” Son Güncelleme: Mart 11, 2009, http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
 2. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,” McDonald’s Corporation, Erişim Tarihi: Temmuz 19, 2008, http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.
 3. “Google Privacy Policy.”
 4. “Toy Safety Facts.”

Google. “Google Privacy Policy.” Son Güncelleme: Mart 11, 2009. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Erişim Tarihi: Temmuz 19, 2008. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

 

Blog Girişi veya Yorumlar

Blog girişleri veya yorumlar, dipnot yerine metin içerisinde belirtilebilir (“23 Şubat 2010’da The Becker-Posner Blog’a gönderilen bir yorumda …”) ve genellikle kaynakçada yer almaz. Aşağıdaki örnekler atfın daha resmi biçimlerini göstermektedir. Açıkça farazi veya gayri resmi isimlerden sonra “pseud.” eklemeye gerek yoktur. (Erişim tarihi belirtilmelidir, örnekler yukarıda bulunabilir.)

 1. Jack, Şubat 25, 2010 (7:03 p.m.), Yorum: Richard Posner, “Double Exports in Five Years?,” The Becker-Posner Blog, Şubat 21, 2010, http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.
 2. Jack, Yorum: Posner, “Double Exports.”

Becker-Posner Blog, The. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/.

 

E-posta veya cep telefonu mesajı

E-posta veya cep telefonu mesajları dipnot yerine metin içerisinde belirtilebilir (“1 Mart 2010’daki yazara gönderdiği cep telefonu mesajı ile John Doe açıklığa kavuşturmuştur ki…”) ve genellikle kaynakçada yer almaz. Aşağıdaki örnek dipnotun daha resmi biçimini göstermektedir.

 1. John Doe, yazara dönük e-posta mesajı, Şubat 28, 2010.

 

Ticari Veritabanındaki Öge

Ticari veritabanından alınan ögeler için yayının bilgileri girildikten sonra veritabanının adı ve erişim numarası eklenmelidir. Aşağıdaki örnekte yukarıda atıfta bulunulan tez ProQuest’in tezler ve bitirme projeleri veritabanından alınsaydı nasıl atıf yapılacağını göstermektedir.

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” Doktora Tezi, University of Chicago, 2008. ProQuest (AAT 3300426).