Danışma Kurulu
Prof. Dr. Belgin AKÇAY (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE (Kadir Has Üniversitesi)
Prof. Dr. Arzu AKKOYUNLU WIGLEY (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Nail ALKAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuğrul ARAT (TOBB-ETÜ Üniversitesi)
Prof. Dr. Harun ARIKAN (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Füsun ARSAVA (Atılım Üniversitesi)
Doç. Dr. Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Berrin ATAMAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Yeşim ATAMER (Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Kadir Has Üniversitesi)
Doç. Dr. Senem AYDIN DÜZGiT (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Canan BALKIR
Prof. Dr. Ali BOZER
Prof. Dr. Aykut ÇELEBİ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN
Prof. Dr. Atila ERALP
Prof. Dr. Çağrı ERHAN (Altınbaş Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk GÜNUĞUR
Doç. Dr. Konstantinos IFANTIS (Kadir Has Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU
Prof. Dr. Funda KESKİN ATA (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Fuat KEYMAN (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Kemal KİRİŞÇİ
Doç. Dr. Çiğdem NAS (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Bertil Emrah ODER (Koç Üniversitesi)
Prof. Dr. Çınar ÖZEN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Işıl ÖZKAN (Yaşar Üniversitesi)
Prof. Dr. Emanuela PISTOIA (Universita’ Degli Studi Roma Tre)
Prof. Dr. Kamuran REÇBER (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgehan ŞENYUVA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Burak TANGÖR (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü)
Prof. Dr. Sübidey TOGAN
Prof. Dr. Nahit TÖRE
Prof. Dr. Füsun TÜRKMEN (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet UĞUR
Prof. Dr. Bahri YILMAZ (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Kamil YILMAZ (Koç Üniversitesi)