Cilt 9, Sayı 2, 2010

Avrupa Birliği Adalet Divanı İçtihadı ile İş Arayan Kişilere Tanınan Sosyal Avantajlar

BİLGİN, Aslı

DOI: 10.1501/Avraras_0000000147

C9S2Bilgin

 

L’influence Normative De L’union Européenne Par Le Biais De Liens Conventionnels. Une Contribution De Juriste À La Théorie Des Relations Internationales

CANDAŞ, Ulaş

DOI: 10.1501/Avraras_0000000148

C9S2Candas

 

Değişen ve Dönüşen Yönleriyle AB Başkanlığı: Kurumsal Yapıda Etkinlik ve İşlerlik Sorunsalı

YILMAZ ELMAS, Fatma

DOI: 10.1501/Avraras_0000000149

C9S2YilmazElmas

 

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Tarım Hukuku: Mevcut Durum, Son Gelişmeler ve Yaklaşımlar

KILIÇ, Mehmet

DOI: 10.1501/Avraras_0000000154

C9S2Kilic

 

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının 2007 Yılında Programdan Yararlanan Türk Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

KASAPOĞLU ÖNDER, Ranâ; BALCI, Ali

DOI: 10.1501/Avraras_0000000150

C9S2KasapogluOnderveBalci

 

Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaret İlişkileri Açısından E-Ticaret Modeli ve Düzenleyici Rejim-Yapı

BAŞARAN ÖZDEMİR, Funda; TÖRENLİ, Nurcan; KIYAN, Zafer

DOI: 10.1501/Avraras_0000000151

C9S2BasaranOzdemirvd

 

Avrupa’da Birliğin Yolu Türkiye’den Geçer

SAMUR, Hakan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000152

C9S2Samur

 

Lizbon Sonrası Avrupa Birliğinin Cezai Meselelerde Yetkisinin Kapsamı

YAKUT, Bahadır

DOI: 10.1501/Avraras_0000000153

C9S2Yakut

 

Cilt 9, Sayı 1, 2010

Arbeitnehmer-Mitbestimmung in der Europäischen Aktiengesellschaft (SE)

AZARKAN, Necat

DOI: 10.1501/Avraras_0000000134

C9S1Azarkan

 

Avrupa Birliği’nin Açık Toplum İdealine Karşı Direnme Hakkı: 1982 Anayasası’nın İktisadi Hükümleri

ÇAKMAK, Diren

DOI: 10.1501/Avraras_0000000135

C9S1Cakmak

 

Soğuk Savaş Döneminde Avrupa’da Ortak Dış Politika Oluşturma Çabaları

EFE, Haydar

DOI: 10.1501/Avraras_0000000136

C9S1Efe

 

Free Movement of Workers in the EU within the Context of Demographic Challenge of Europe: The Case of Labour Migration from Turkey to Germany

GÜMÜŞ, Yasin Kerem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000137

C9S1Gumus

 

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bir Çıkmaz: Politika Transferi Açısından Tarım Sorunu

ÖVGÜN, Barış

DOI: 10.1501/Avraras_0000000138

C9S1Ovgun

 

Environmental Tendency of Consumers Toward Sustainable Life

ÖZDEMİR, Oğuz

DOI: 10.1501/Avraras_0000000139

C9S1Ozdemir

 

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerini Egemenlik Devri Tartışmaları Üzerinden Okumak

ÖZLÜK, Erdem; DOĞAN, Fazlı

DOI: 10.1501/Avraras_0000000140

C9S1OzlukveDogan

 

The ECJ Case Law Concerning Articles 17 and 18 of The EC Treaty and the Subsequent Effect on the Right to Move Freely

YAKUT, Bahadır

DOI: 10.1501/Avraras_0000000141

C9S1Yakut

 

The Representation of the Turkish Armed Forces in the Press During Turkey’s EU Membership Process: The Case of the 2 November 2004 Press Briefing

YILDIZ, Nuran

DOI: 10.1501/Avraras_0000000142

C9S1Yildiz

 

Book Review: National Minorities and the European Nation-States System

DEMİR, İdris

DOI: 10.1501/Avraras_0000000143

C9S1Demir