Cilt 7, Sayı 2, 2008

Avrupa Birliği Şirketler Hukuku Modernizasyon Çalışmaları: Avrupa Birliğinin 77/91/EWG Nolu İkinci Şirketler Yönergesinde Değişiklik Yapan 2006/68/EEG Nolu Yönergenin Getirdiği Yenilikler

DOĞAN, Beşir Fatih

DOI: 10.1501/Avraras_0000000121

C7S2Dogan

 

“Dünyanın En Dinamik ve En Rekabetçi Bilgi Ekonomisi” Olmak ya da Olamamak: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ve Eğitim Boyutu

ÖZTÜRK, İbrahim Hakkı

DOI: 10.1501/Avraras_0000000122

C7S2Ozturk

 

Stillhalteklausel Bezuglich Derniederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit aus dem Ankara Abkommen und Art. 41/I des Zusatzprotokolls im Hinblick auf die Neuen Rechtsprechungen des EuGH

CANDAN, Tolga

DOI: 10.1501/Avraras_0000000123

C7S2Candan

 

Son Yapılan Düzenlemeler Işığında AB Rekabet Hukuku ve Politikasına Genel Bir Bakış

ATEŞ, Mustafa

DOI: 10.1501/Avraras_0000000124

C7S2Ates

 

AB’ye Yönelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Çok Uluslu İşletmelerin Üretim Yeri Seçim Kararları

ULAŞ, Dilber

DOI: 10.1501/Avraras_0000000125

C7S2Ulas

 

Avrupa’daki Türklerin AB Hakkındaki Görüşleri (Almanya Özelinde Bir Alan Araştırması)

YAĞBASAN, Mustafa

DOI: 10.1501/Avraras_0000000126

C7S2Yagbasan

 

Türk Dış Politikası ve Hukuk

PAZARCI, Hüseyin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000127

C7S2Pazarci

 

Cilt 7, Sayı 1, 2007

Avrupa Toplulukları’nın Üye Devletlerin Devletler Hukuku Anlaşmaları ile İlişkisi

ARSAVA, A. Füsun

DOI: 10.1501/Avraras_0000000113

C7S1Arsava

 

İlerleme Raporlarında Türkiye Ekonomisi

AKÇAY, Belgin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000132

C7S1Akcay

 

Reform Antlaşması ve Getirdikleri: Kurumsal Yapı Çerçevesinde Genel Bir Değerlendirme

BAYKAL, Sanem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000114

C7S1Baykal

 

Neo Fonksiyonalizmden Yapısalcılığa, Entegrasyon Kuramları Işığında Türkiye-Avrupa Birliği Uyumu

TOPRAK, Elif

DOI: 10.1501/Avraras_0000000115

C7S1Toprak

 

Ulusal Dış Politikalar ve Jeostrateji Bağlamında “Avrupa”nın Anlamı

ÖZDEMİR, Haluk

DOI: 10.1501/Avraras_0000000116

C7S1Ozdemir

 

Regional Policy and Structural Funds in the European Union: The Problem of Effectiveness

OKTAYER, Nagihan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000117

C7S1Oktayer

 

Avrupa Aynasında Türk Kimliği

AKDEMİR, Erhan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000118

C7S1Akdemir

 

Avrupa Topluluğu’nda Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları ve Son Gelişmeler

ARIKAN, Ayşe Saadet

DOI: 10.1501/Avraras_0000000119

C7S1Arikan