Cilt 6, Sayı 2, 2007

Common European Identity: Myth or Reality?

SARAFEIM, Katerina

DOI: 10.1501/Avraras_0000000105

C6S2Sarafeim

 

The Borders of Europe Geogrphy and Immigration

HÖRBER, Thomas Christian

DOI: 10.1501/Avraras_0000000106

C6S2Horber

 

Turkey’s Accession to the European Union: Does Culture and Identity Play a Role?

BAÇ, Meltem Müftüler; TAŞKIN, Evrim

DOI: 10.1501/Avraras_0000000107

C6S2BacveTaskin

 

Integration of Immigrants in an Integrating Europe

OKYAY, Aslı Selin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000108

C6S2Okyay

 

Siyasi Kriterler açısından Yunanistan, Polonya ve Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinin Değerlendirilmesi

ERDAL, Leman; ÇOLAKOĞLU, Selçuk

DOI: 10.1501/Avraras_0000000109

C6S2ErdalveColakoglu

 

Topluluk Hukukunda Özel Kişilerin İptal Davası Açma Hakkının Gelişiminde Avrupa Topluluğu Adalet Divanının Yaklaşımına Eleştirisel Bir Bakış

ÜMİT, Ceyda

DOI: 10.1501/Avraras_0000000110

C6S2Umit

 

Türkiye-AB Bütünleşmesi Sürecine İlişkin Karşılaştırmalı Analiz: ERM2 İçin Yol Haritası

US, Vuslat

DOI: 10.1501/Avraras_0000000111

C6S2Us

 

Cilt 6, Sayı 1, 2006

AB Üyesi Devletlerin Temel Hak Bağlantıları

ARSAVA, A. Füsun

DOI: 10.1501/Avraras_0000000096

C6S1Arsava

 

Avrupa Birliği Finansal Entegrasyon Sürecinde İpotekli Piyasalar: Aday Ülke Statüsünde Olan Türkiye’ye Bir Bakış

AKÇAY, Belgin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000097

C6S1Akcay

 

Strengthening Turkish Position at EU Negotiations Table: Identifying and Addressing in Advance Major Economic Challenges of Turkey

BAYAR, Fırat

DOI: 10.1501/Avraras_0000000098

C6S1Bayar

 

The Immigration Policy and Process of European Integration: Supranationalism versus Intergovernmentalism?

POLAT, Celal

DOI: 10.1501/Avraras_0000000099

C6S1Polat

 

European Studies in Turkey: Present State (2004) and Proposals a Re-Presentation Two Tears Later … With Some Regrets and Auspices

SANTAGOSTINO, Angelo

DOI: 10.1501/Avraras_0000000100

C6S1Santagostino

 

Eastern Enlargement: A Deathblow to Euro-Nationalism

SAMUR, Hakan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000101

C6S1Samur

 

The Implementation of Security Council Resolutions in the European Legal Order

KARAYİĞİT, Mustafa T.

DOI: 10.1501/Avraras_0000000102

C6S1Karayigit

 

Avrupa ve Amerikan Güvenlik Çatışmaları Bağlamında Türk Dış Politikası

İNAÇ, Hüsamettin; GÜNER, Ümit

DOI: 10.1501/Avraras_0000000103

C6S1InacveGuner