Cilt 5, Sayı 3, 2006

AB’nin Anayasa Tasarısı Işığında Federal Yapısı

ARSAVA, A. Fusün

DOI: 10.1501/Avraras_0000000037

C5S3Arsava

 

The European Neighbourhood Policy: A Critical Assessment

KAHRAMAN, Sevilay

DOI: 10.1501/Avraras_0000000045

C5S3Kahraman

 

Sınırdışı Operasyonlarda Papatya Falı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Davaya Bakacak, Bakmayacak, Bakacak.

ALTIPARMAK, Kerem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000044

C5S3Altiparmak

 

AB’nin Terörizmle Mücadele Politikasındaki Dönüşüm: 11 Eylül ve Madrid Saldırılarının Etkileri

OVALI, Şevket

DOI: 10.1501/Avraras_0000000038

C5S3Ovali

 

Marshall Planı: Avrupa Birliği’nin İnşasında Amerikan Harcı

GÜNEY, Pelin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000043

C5S3Guney

 

Justice and Home Affairs: Europeanization of Turkish Asylum and Immigration Policy in the Light of the Central and Eastern European Experience

KESER, Hasan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000041

C5S3Keser

 

AB’nin Yeni Mali Çerçevesi (2007-2013)

TAŞ, Ramazan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000039

C5S3Tas

 

AB Devlet Yardımları ve Sanayi Politikalarının Çelişkisi Işığında Son AB Genişlemesine Eleştirel Bir Bakış

BÜLBÜL, Onur

DOI: 10.1501/Avraras_0000000036

C5S3Bulbul

 

Küreselleşme, Avrupa Birliği ve İstihdam: Çalışma İlişkilerinde Yaşanan Dönüşüm

SÖNMEZ, Pelin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000042

C5S3Sonmez

 

Avrupa Birliği’nin Dil Sorunu

YEŞİLYURT GÜNDÜZ, Zuhal

DOI: 10.1501/Avraras_0000000040

C5S3YesilyurtGunduz

 

Cilt 5, Sayı 2, 2006

Euro Alanın Ekonomisine İlişkin Bir Değerlendirme

AKÇAY, Belgin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000088

C5S2Akcay

 

Avrupa Anayasası’nın Dogmatik Özellikleri

ARSAVA, A. Füsun

DOI: 10.1501/Avraras_0000000089

C5S2Arsava

 

AB’de Ekonomik Bütünleşme ve Türkiye’nin Entegrasyonu

BİLİCİ, Nurettin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000090

C5S2Bilici

 

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasında Değişim Doğrultuları ve Türkiye İçin Önemi

ERAKTAN, Gülcan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000091

C5S2Eraktan

 

Güney Kıbrıs’ın Gümrük Birliği’ne Katılım Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar

KARLUK, S. Rıdvan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000092

C5S2Karluk

 

Kopenhag Ekonomik Kriterleri ve Türkiye’nin Uyum Süreci

MORGİL, Orhan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000093

C5S2Morgil

 

Avrupa Birliğinde Malların Serbest Dolaşımı ve Çevrenin Korunması: Farklı Menfaatler Arasında Denge Arayışı

BAYKAL, Sanem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000094

C5S2Baykal

 

Euro’nun Uluslararası Rolü: Amerikan Doları ile Bir Karşılaştırma

ARSLAN OLCAY, Ceran

DOI: 10.1501/Avraras_0000000095

C5S2ArslanOlcay

 

Cilt 5, Sayı 1, 2005

Avrupa Temel Haklar Şartı

ARSAVA, A. Fusün

DOI: 10.1501/Avraras_0000000029

C5S1Arsava

 

AB ve KKTC Hukuku Açısından Yeşil Hat Tüzüğü

ADAOĞLU, Hacer Soykan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000027

C5S1Adaoglu

 

The Role of National Parliaments in the Scrutiny of European Union Legislation-UK Case

KÖREZLİOĞLU, Halil Serkan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000035

C5S1Korezlioglu

 

Avrupa’da Sosyal Diyalogun Kurumsal Yapısı: AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi

ATEŞ, Mustafa

DOI: 10.1501/Avraras_0000000030

C5S1Ates

 

Avrupa Birliğinin Bölgesel Kalkınma Politikası ve Türkiye

DEĞER, Kemal; ÖZTÜRK, Lütfü

DOI: 10.1501/Avraras_0000000028

C5S1DegerveOzturk

 

Öğrenen Toplumlara Doğru Avrupa Birliği Eğitim Politikalarında Yaşam Boyu Öğrenme

TURAN, Sevgi

DOI: 10.1501/Avraras_0000000033

C5S1Turan

 

People’s Orientation in Poland Towards the European Union

SAMUR, Hakan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000034

C5S1Samur

 

European Union in Search of Its “People”: Identity and Legitimacy Generative Functions of the Constitutional Process in the Light of the French and Dutch “No” – Limits and Prospects

BAYKAL, Sanem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000032

C5S1Baykal

 

Entstehung, Entwicklung und Wirtschaftliche Bedeutung der Regionalpolitik der Europäischen Union und Ihre Strukturinstrumente

FINDIKÇI, Aydın

DOI: 10.1501/Avraras_0000000031

C5S1Findikci