Cilt 3, Sayı 2, 2004

AB’nin Anayasallaşma Sürecinde Temel Haklar Şartı

ARSAVA, A. Fusün

DOI: 10.1501/Avraras_0000000010

C3S2Arsava

 

Avrupa Birliği Yurttaşlığı Avrupa Kimliği Sorununa Çözüm Oluşturabilir Mi?

GÜNDOĞDU, Yeşim

DOI: 10.1501/Avraras_0000000012

C3S2Gundogdu

 

The Limits of European Integration: The Question of European Identity

ÖNER, Selcen

DOI: 10.1501/Avraras_0000000017

C3S2Oner

 

Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmaların Tarımsal Üretimde Kullanımı, Yönetimi ve Avrupa Birliğine Uyumlaştırılması

ÖZDEMİR, Oğuz

DOI: 10.1501/Avraras_0000000015

C3S2Ozdemir

 

Avrupa Birliği Normları ve AİHM Kararları Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs

ÖZERSAY, Kudret

DOI: 10.1501/Avraras_0000000011

C3S2Ozersay

 

Avrupa Birliği’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönergesine Kısa Bir Bakış

SAYGILI, Abdurrahman

DOI: 10.1501/Avraras_0000000013

C3S2Saygili

 

Dominant Position and Its Abuse: The Practice in Turkey

SENYÜCEL, Orçun; ARP, Haluk

DOI: 10.1501/Avraras_0000000014

C3S2SenyucelveAri

 

Avrupa Birliği’ne Katılma Yolunda Bulgaristan, Romanya ve Türkiye: Komisyonun 2003 İlerleme Raporları Işığında Bir Karşılaştırma

TEZCAN, Ercüment

DOI: 10.1501/Avraras_0000000018

C3S2Tezcan

 

Kitap İncelemesi: Richard Baldwin, Charles Wyplosz. The Economics of European Integration, United Kingdom, The McGraw-Hill Education, 2004.

ARSLAN, Ceran

DOI: 10.1501/Avraras_0000000016

C3S2Arslan

 

Cilt 3, Sayı 1, 2003

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

ARSAVA, A. Füsun

DOI: 10.1501/Avraras_0000000129

C3S1Arsava

 

Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi

CAN, Hacı

DOI: 10.1501/Avraras_0000000075

C3S1Can

 

Avrupa Birliğine Üye Bazı Ülkelerde, Toprakta ve Arıtma Çamurunda Bulunan Ağır Metaller, Organik Kirleticiler ve Patojenler İçin Örnekleme ve Analiz Yöntemlerinin Uyumlaştırılması

KAPTAN, Havva

DOI: 10.1501/Avraras_0000000130

C3S1Kaptan

 

Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Barcelona Süreci

KURTBAĞ, Ömer

DOI: 10.1501/Avraras_0000000076

C3S1Kurtbag

 

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Bağlamında Devlet Yardımları

PINAR, Abuzer; İNCE ARIKAN, Sibel

DOI: 10.1501/Avraras_0000000077

C3S1PinarveInceArikan