Cilt 18

Cilt 18

Cilt 18, Sayı 1, 2019

Lizbon Antlaşması Sonrası Güçlendirilmiş İşbirliği Mekanizması ile İlgili Hukuki Meseleler

AĞZITEMİZ, Merve

DOI: 10.32450/aacd.601794

C18S1Agzitemiz

 

Avrupa Parlamentosu’na Lobilerin Etkileri: Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi Özelinde Bir İnceleme

ARSLAN KANTARCIOĞLU, Tuğba

DOI: 10.32450/aacd.601833

C18S1ArslanKantarcioglu

 

İsveç Siyaseti ve Türkiye Kökenli Göçmenlerin Katılımı

AYDIN, Berkay

DOI: 10.32450/aacd.601860

C18S1Aydin

 

Güney Kafkasya’da Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler Sorunu: Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme

BOZKAYA,Özge  ve EYLEMER, Sedef

DOI: 10.32450/aacd.601875

C18S1BozkayaVeEylemer

 

Changing Trends in Europeanization: Turkey’s Alignment on Transport

ERTÜRK, Ahmet Cemal

DOI: 10.32450/aacd.601893

C18S1Erturk

 

Orta Ölçekli Bir Güç Olarak Avrupa Birliği: Söylem ve Uygulama

KAYA, Taylan Özgür

DOI: 10.32450/aacd.601905

C18S1Kaya

 

Trump ve Avrupa Transatlantik Düzende Kırılma

ÖZDEMİR, Çağatay

DOI: 10.32450/aacd.601923

C18S1Ozdemir

 

How EU Member State Interests Permeate Into European Commission Decision-Making: A Role Theoretical Approach to the Commission’s Cabinet System

ÖZER, Yonca ve TUZA, Gülşah

DOI: 10.32450/aacd.601935

C18S1OzerVeTuza

 

Hareketliliklerin Düzenlenmesinin ve Gözetimin Avrupa Birliği Teritoryasının Kurumsallaşması Üzerindeki Etkisi

YILMAZ, Samet

DOI: 10.32450/aacd.601965

C18S1Yilmaz