Cilt 16, Sayı 2, 2017

Le Potentiel De “Smart Power” De L’EU: Exemple De L’Operation EUFOR Althea En Bosnie-Herzegovine

AKÇADAĞ ALAGÖZ, Emine

DOI: 10.1501/Avraras_0000000251

C16S2AkcadagAlagoz

 

Euro Krizi ve Avrupa Birliğinin Demokratik Meşruiyeti

DEMİREL, Arzu

DOI: 10.1501/Avraras_0000000252

C16S2Demirel

 

Türkiye’nin Erasmus+ Programına Katılımının Değerlendirilmesi: Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Örneği

HATISARU, Vesife

DOI: 10.1501/Avraras_0000000253

C16S2Hatirasu

 

Mülteci Krizi Bağlamında İsveç’in Göçmen Bütünleşme Politikasının Değerlendirilmesi

KILIÇ, Seray

DOI: 10.1501/Avraras_0000000254

C16S2Kilic

 

Almanya ve Fransa’da Yaşayan Türkler Örnekleminde Gurbetçilerin AB ve AB’ye Katılım Tutumu

ŞAHİN, Emine ve DUĞAN, Özlem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000255

C16S2SahinveDugan

 

‘Arap Baharı’ Sonrası Avrupa Komşuluk Politikasının Geleceği

ÜNAL, Mustafa Cem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000256

C16S2Unal

 

The Concept of Pre-contractual Duties and a Comparison Between the Draft Common Frame of Reference, English and Turkish Legal Systems

YILDIRIM, Ayşe Elif

DOI: 10.1501/Avraras_0000000257

C16S2Yildirim

 

Olay İncelemesi: Avrupa Birliği Temel Değerleri ve Bu Değerlerin Birliğin Geleceği İçin Taşıdığı Önem: Polonya Örneği Üzerinden Bir İnceleme

YUMAK, Selen

DOI: 10.1501/Avraras_0000000258

C16S2Yumak

 

Cilt 16, Sayı 1, 2017

2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri

ARAS, İlhan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000240

C16S1Aras

 

Demokrasinin Güçlenmesi-Sivil Toplum Tartışmalarında Bir Dış Aktör Olarak Avrupa Birliği

ÜNALP ÇEPEL, Zühal

DOI: 10.1501/Avraras_0000000241

C16S1UnalpCepel

 

Rousseau ve Kant ile Avrupa’da Kalıcı Barışa ve Avrupa Birliği’ne Dair

ÇINAR, Meral Uğur

DOI: 10.1501/Avraras_0000000242

C16S1Cinar

 

Hür Fransa’dan IV. Cumhuriyet’e Fransa’da “Güçlü Hükümet” Mücadelesi: De Gaulle’ün Siyasi Yenilgisi ve Parlamentarizme Geri Dönüş

ÖZEN, Çınar ve AKDEVELİOĞLU, Atay

DOI: 10.1501/Avraras_0000000243

C16S1Ozen ve Akdevelioglu

 

Dava İncelemesi: Avrupa Birliği Adalet Divanının 2/15 Sayılı Görüşünün İncelemesi

ŞEKER, Emriye Özlem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000244

C16S1Seker