Cilt 15, Sayı 2, 2016

How Successful is Europe in the Global “War for Talent”?

GÜMÜŞ, Yasin Kerem

DOI: 10.1501/Avraras_0000000233

C15S2Gumus

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarının Mülkiyet Sorunu Bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Etkileri

GÜNDÜZLER, Ulaş

DOI: 10.1501/Avraras_0000000234

C15S2Gunduzler

 

Are Directives Directly Applicable?

KARAYİĞİT, Mustafa

DOI: 10.1501/Avraras_0000000235

C15S2Karayigit

 

Avrupa 2020 Stratejisi Doğrultusunda Ortak Tarım Politikasının Değişim Trendleri ve Yönelimleri

ARSLAN OLCAY, Ceran

DOI: 10.1501/Avraras_0000000236

C15S2ArslanOlcay

 

ABD’nin Almanya Politikası ve Yapısal Belirleyenler: Savaş Sonrası Güç Asimetrisi ve Hegemonik Düzen İnşası

ÖZEN Çınar; KOLASI, Klevis

DOI: 10.1501/Avraras_0000000237

C15S2OzenveKolasi

 

Why is a Moderate Constructivist Approach Necessary to Analyse Europeanization of Foreign, Security and Defence Policies?

TORUN, Zerrin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000238

C15S2Torun

 

Book Review: Turkey and the European Union

ÇOBAN, Filiz

DOI: 10.1501/Avraras_0000000239

C15S2Coban

 

Cilt 15, Sayı 1, 2016

The European Union’s State-Building Efforts in the Case of Bosnia and Herzegovina

AĞIR, Bülent Sarper; GÜRSOY, Barış

DOI: 10.1501/Avraras_0000000226

C15S1AgirveGursoy

 

AB’ye Katılımı Hazırlayan Ortaklık Anlaşmalarının Tarihi ve Siyasi Süreç Kapsamında Şekillenmesi ve AB Üyeliği Üzerindeki Etkisi

BEGAJ, Jonida

DOI: 10.1501/Avraras_0000000227

C15S1Begaj

 

Avrupa Birliği Yapısal Fonlarının Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisi: AB-25 için SAR Panel Veri Modeli

ÇELİK, Necmettin; ALTAY, N. Oğuzhan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000228

C15S1CelikveAltay

 

Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki Gümrük Birliğinin Güncellenmesinin Yöntemi ve Usulü: Avrupa Birliği Açısından Bir Bakış

GÖÇMEN, İlke

DOI: 10.1501/Avraras_0000000229

C15S1Gocmen

 

Alman Hukukunda Mahalli İdareler Arasında İşbirliği

MURATOĞLU, Tahir

DOI: 10.1501/Avraras_0000000230

C15S1Muratoglu

 

1. Dünya Savaşı’nda Fransa’da Liderlik Mücadelesi: III. Cumhuriyet’ten Vichy Fransa’sına Fransız Siyasetinde Yapısal Salınım

ÖZEN, Çınar; AKDEVELİOĞLU, Atay

DOI: 10.1501/Avraras_0000000231

C15S1OzenveAkdevelioglu

 

Community Policing in England, Wales, and European Union: Past, Present and Future

PALA, Erkan; BALCIOĞLU, Ercan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000232

C15S1PalaveBalcioglu