Cilt 13, Sayı 2, 2014

Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi

ERDOĞAN, Ramazan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000207

C13S2Erdogan

 

Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukuki Yönden Analizi

GÖÇMEN, İlke

DOI: 10.1501/Avraras_0000000208

C13S2Gocmen

 

Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği

KILIÇ, Seyfi

DOI: 10.1501/Avraras_0000000209

C13S2Kilic

 

Neo-Ottomanization vs. Europeanization?: Turkey-EU Relations

ÖZKURAL KÖROĞLU, Nergiz

DOI: 10.1501/Avraras_0000000210

C13S2OzkuralKoroglu

 

An Overview of Environmental Impact Assessment in Turkey: Issues and Recommendations

TEKAYAK, Deniz

DOI: 10.1501/Avraras_0000000211

C13S2Tekayak

 

Avrupa Birliği – Rusya Karşılıklı Bağımlılığında Kuzey Boyutu Çevre Ortaklığı’nın Rolü

YILDIZ, Uğur Burç

DOI: 10.1501/Avraras_0000000212

C13S2Yildiz

 

Cilt 13, Sayı 1, 2014

AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

AKMAN, M. Sait

DOI: 10.1501/Avraras_0000000198

C13S1Akman

 

Avrupa’da Yükselen İslamofobi ve Medeniyetler Çatışması Tezi

AKTAŞ, Murat

DOI: 10.1501/Avraras_0000000199

C13S1Aktas

 

AB Savunma ve Güvenlik Alımlarında İhale Usulleri ve İhale Uygulamaları

ALYANAK, Servet

DOI: 10.1501/Avraras_0000000200

C13S1Alyanak

 

Avrupa için Ortak Dış Politika Oluşturma Sürecindeki İlk Adımlar: 1973 Arap-İsrail Savaşı ve Avrupa Birliği

EMBEL, Ersin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000201

C13S1Embel

 

Türkiye–AB Arasında Dış Ticaretin Teknolojik Yapısı, Rekabet Gücü ve Endüstri-içi Ticaret: Ampirik Bir Değerlendirme

EŞİYOK, B. Ali

DOI: 10.1501/Avraras_0000000202

C13S1Esiyok

 

Cost-benefit Analysis of EU Social Inclusion Policy Implementations in Turkey

FİLİZ, Bilge

DOI: 10.1501/Avraras_0000000203

C13S1Filiz

 

Does the US Approach Differ towards the EU and Turkey’s Membership to the EU?

KÜNTAY, Burak

DOI: 10.1501/Avraras_0000000204

C13S1Kuntay

 

Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni ‘Öteki’ler ve Türkiye’nin AB Üyeliği

ÖNER, Selcen

DOI: 10.1501/Avraras_0000000205

C13S1Oner