Cilt 11, Sayı 2, 2012

Avrupa Birliği’nde Vatandaşlık Temelinde Ayrımcılık Yasağı ve Birlik Öğrencilerinin (Ekonomik Olarak Aktif Olmayan) Üye Devlette Eğitimden Yararlanması

ÇİFTÇİOĞLU, Gülden

DOI: 10.1501/Avraras_0000000177

C11S2Ciftcioglu

 

Ende oder Wende? Stand und Perspektiven des EU-integrationsprozesses der Türkei

ESEN, Erol

DOI: 10.1501/Avraras_0000000178

C11S2Esen

 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısında ve Başlıca Avrupa Birliği Düzenlemelerinde Yabancıların Sınır Dışı Edilmelerine ilişkin Kurallar: Bir Karşılaştırma Denemesi

DARDAĞAN KİBAR, Esra

DOI: 10.1501/Avraras_0000000179

C11S2DardaganKibar

 

Agricultural Policy Reforms and their Implications on Rural Development: Turkey and the EU

AKKARACA KÖSE, Melike

DOI: 10.1501/Avraras_0000000180

C11S2AkkaracaKose

 

Sosyo-politik Bütünleşme Modeli Arayışındaki Kuramlar ışığında Avrupa Kamusal Alanına ilişkin Öneriler

MAYDA, Oğuz

DOI: 10.1501/Avraras_0000000181

C11S2Mayda

 

Europeanisation: An Answer to Globalisation

ÖZERDEM, Füsun

DOI: 10.1501/Avraras_0000000182

C11S2Ozerdem

 

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ve Entegrasyon Teorileri: Gramscı’ci Tarihsel Materyalizmin Literatüre Katkıları

UZGÖREN, Elif

DOI: 10.1501/Avraras_0000000183

C11S2Uzgoren

 

Cilt 11, Sayı 1, 2012

AB’nin Normatif Kapasite Sorunu, Akdeniz için Birlik ve Türkiye

AKÇA ATAÇ, Cemile

DOI: 10.1501/Avraras_0000000169

C11S1AkcaAtac

 

Avrupa Birliği ve Ekonomik Parasal Birlikten Ayrılmanın Lizbon Antlaşması Çerçevesinde Değerlendirilmesi

ÇAMLICA, Ferhat

DOI: 10.1501/Avraras_0000000170

C11S1Camlica

 

İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanlarının AB Eğitim Programlarından Erasmus’a ilişkin Bilgi ve Görüşleri

KIŞ, Ali; KONAN, Necdet

DOI: 10.1501/Avraras_0000000171

C11S1KisveKonan

 

A Brief Overview on EU Institutional Change from Foundation to Lisbon

SAVAŞAN, Zerrin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000172

C11S1Savasan

 

Avrupa Birliği’nin Terörizmle Mücadele Stratejisi: Yeni Bir Bütünleşme Alanı Mı?

TANGÖR, Burak; SAYIN, Sevinç

DOI: 10.1501/Avraras_0000000173

C11S1TangorveSayin

 

Yeni Zamanlar” ve Yeni Liderlik Anlayışı

YILDIZ, Nuran

DOI: 10.1501/Avraras_0000000174

C11S1Yildiz

 

Küresel Ekonomik Kriz Öncesi ve Krizin Etkileri ile Mücadele Sürecinde

YİĞİT, Dilek

DOI: 10.1501/Avraras_0000000175

C11S1Yigit