Cilt 10, Sayı 2, 2011

Avrupa Bütünleşme Sürecinde Yunanistan’ın Borç Krizi

DAĞDELEN, İlhan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000163

C10S2Dagdelen

 

Monopolization of Media Ownership as a Challenge to the Turkish Television Broadcasting System and the European Union

AKKOR GÜL, Ayşen

DOI: 10.1501/Avraras_0000000164

C10S2AkkorGul

 

Küreselleşmenin Merkezi Aktörlerinden Biri Olarak Avrupa Birliği

ŞEREN GÜLER, Begüm

DOI: 10.1501/Avraras_0000000165

C10S2SerenGuler

 

Energy Security of the European Union and Turkey’s Role

KAYSI, Hakan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000166

C10S2Kaysi

 

European Union and Transatlantic Relations: Rotating Presidencies of France, Czech Republic and Sweden

MORGÜL, Dilek

DOI: 10.1501/Avraras_0000000167

C10S2Morgul

 

Cilt 10, Sayı 1, 2011

Avrupa Bütünleşme Projesinin ve Genişleme Sürecinin Değişen Dinamikleri

AKŞEMSETTİNOĞLU, Gökhan

DOI: 10.1501/Avraras_0000000157

C10S1Aksemttinoglu

 

Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Nutzung von Marken in Google-Adwords-Anzeigen Rs. C-236/08 -C-238/08 – Vom 23.März 2010 – Revolution des Online Werbemarktes oder Freies Ticket für Markenverl

AZARKAN, Necat

DOI: 10.1501/Avraras_0000000158

C10S1Azarkan

 

Avrupa Birliği’nde Çapraz Uyum ve Türkiye İçin Öneriler

YÜKSEL, Burçak; OLHAN, Emine; Devin İÇEL, Can

DOI: 10.1501/Avraras_0000000159

C10S1Yukselvd

 

Siyasal Bütünleşme Kuramları Işığında AB Genişlemesi

MERCAN, S. Sezgin

DOI: 10.1501/Avraras_0000000160

C10S1Mercan

 

Avrupa Birliği Koşulsallığının Etkinliği Bağlamında Türkiye’de Reform Üzerine Bir Analiz

SOBACI, Mehmet Zahid

DOI: 10.1501/Avraras_0000000161

C10S1Sobaci

 

Conflict Prevention Policies of the European Union Towards the Western Balkans

YAVAŞ, Gökçen

DOI: 10.1501/Avraras_0000000156

C10S1Yavas