Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi artık Web of Science Core Collection / Emerging Sources Citation Index (ESCI) içinde taranıyor!

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1303-2518